Golftävlingar

Singeltävling eller Zoo?
Information om olika typer av golftävlingar

Golftävlingar

Här finns information om olika golftävlingar.
Både tävlingar som man brukar spela på lokala golfklubben som ute på de stora golftourerna.
Här finns även information om olika roliga tävlingar man kan ha med kompisgänget.

>>Mer Golf >>Börja Spela Golf >>Golfregler >>Golftävlingar >>Världsranking Golf >>Golfnyheter

Golftävlingar

Information om olika varianter på Golftävlingar!

Golftävlingar

Här hittar du information om de flesta olika typer av golftävlingar. Både internationella varianter som spelas på de stora golftourerna runt om i världen och golftävlingar som är vanliga på golfklubbar.

Det finns även information om roliga golftävlingar du kan ha med dina kompisar.

Slagtävling

Den vanliga typen av tävlingsform på proffstourer (brutto). Man räknar alla slag brutto eller netto.

Exempel Brutto: man har 78 slag = det resultat man har brutto.
Exempel Netto: man tar bruttoresultatet 78 minus det antal slag man har i HCP = det resultat man har netto.

Slaggolf (eller MAX golf)

En variant på slagtävling där man för att påskynda spelet bestämmer en MAX gräns på antal slag man får ha över håls par.

Man bestämmer sig för att max 5 slag över håls par. Innebär att man helt enkelt plockar upp bollen om man inte har chans att gör ex. 7 slag på en par 3 hål (man kan inte få bättre än MAX antalet slag över hålets par). Man skriver då MAX antalet slag man har bestämt. På en par 3 hål skriver man alltså 8 slag. Man kan sedan bestämma i förväg om man skall räkna netto (alla slag inkl. max slag minus antalet slag man har i HCP) eller brutto (alla slag)

Poängbogey

Kanske vår vanligaste spelform vid klubbtävlingar.

Poängbogey utgår man ifrån hur många poäng man får per hål samma som när man räknar ut sitt resultat i poäng när man gör en hcp grundad rond. En spelare som har 18 slag på en bana enligt slope-listan har följaktligen ett slag ”extra” per hål man spelar. Gör spelaren en bogey (ett slag över ett håls par) då skriver man två poäng. Gör man par skriver man 3 poäng. Gör man dubbelbogey skriver man 1 poäng osv.

Alternativa Singeltävlingar

Poängbogey International

Alternativ poängbogey tävling.

Nettoresultatet räknas. Albatross ger åtta poäng, eagle fem poäng, birdie tre poäng, par två poäng och bogey eller mer ger ett minuspoäng.

Poängbogey variant

Alternativ poängbogey tävling.

Nettoresultat bättre än par ger ett poäng. Par ger ett halvt poäng och bogey eller mer ger noll poäng.

Köpenhamnare

Alternativ poängbogey tävling. Kan även spelas som en ”tävling i tävlingen” om man går tre spelare i bollen.

Varje hål spelas det om 6 poäng som delas enligt följande: lägst score 4 poäng, tvåan 2 poäng, trean 0 poäng. Delas något resultat delar dessa på poängen, 2 spelar med lägsta score ger 3+3+0, delas sämsta score ger det 4+1+1. Om alla delar ges 2+2+2 eller O poäng då det inte förändrar den interna ställningen.

Matchspel

Klassisk golftävling man mot man. Mest vanliga tävlingsformen innan modern tid.

Man kan vinna, förlora eller dela ett hål. Har man t.e.x vunnit 6 första hålen, delat 3 hål och förlorat 4 hål på raken är man 2 upp med 5 hål kvar att spela. Är man i ledning med t.e.x 2 upp med 2 hål kvar att spela kan man inte förlora matchen (om man spelar 18 hål) då är man ”dormy” vilket innebär att man som sämst kan dela matchen. Det räcker då att man delar näst sista hålet för att vinna matchen med 2&1. Vilket innebär att man är 2 upp med ett hål kvar att spela.

Matchspel med HCP

En variant på matchspel där man räknar HCP

Exempel: Säg att en spelare har 18 slag och en annan har 36 slag på banan man skall spela match. Då har den spelare som har 36 slag ett slag mot sin motspelare på varje hål. Om en spelare har tex 18 slag och motspelaren har 9 slag då har den spelare som har högst HCP ett slag extra på de 9 hål som är svårast enligt hcp index.

Foursome

Klassisk golftävling 2 mot 2.

Lagspel två och två. Varje lag om två spelar på samma boll och slår vartannat slag. Spelaren som slår ut på hål nr 1 slår alltid ut på udda hål och partnern slår ut på jämna hål. Det kan variera om man sedan spelar slagspel eller poäng bogey.

Greensome

En variant på foursome.

Spel två och två. En alternativ form av Foursome. Båda spelarna slår ut från varje tee och väljer sedan vilken boll man vill fortsätta att spela med. Den som inte slog den valda bollen fortsätter att spela och därefter slår man vartannat slag.

Irish Greensome

En variant på greensome.

Båda spelarna slår ut på varje hål. På hål med par 4 och par 5 slår de sedan ett slag till på partnerns boll. Spelarna får därefter välja vilken boll de vill fortsätta med. Den som inte slog föregående slag på den valda bollen spelar nästa slag. Sedan slår de vartannat slag på samma sätt som i foursome.

Schotish Greensome

En variant på greensome.

Båda spelarna slår ut på varje hål. Man spelar sedan ett slag till på sin boll. Spelarna får därefter välja vilken boll de vill fortsätta med. Spelat fortsätter sedan som foursome. Den boll man väljer skall medspelaren fortsätta spela på osv.

4 boll bästboll – Match

Lagspel två och två.

Varje lag väljer bästa resultatet per hål. I övrigt som Matchspel. Det lag vinner som har fler hål upp än vad det är kvar att spela.

4 boll bästboll – Slagspel

Lagspel två och två.

Båda spelarna i laget spelar sin egen boll hela hålet och räknar sedan bästa netto scoren.

4 boll bästboll/ sämstboll Match

Lagspel två och två.

Lagens bästa och sämsta resultat jämförs med varandra. Man spelar om två poäng per hål. Exempel: Lagens två bästa nettoresultat är 4 respektive 5. I detta fall vinner laget som hade netto 4 bäst bollen. De två sämsta resultaten är i detta fall båda netto 6 och sämst bollen delas. Detta gör att laget som vann bäst bollen ligger ett upp.

4 boll bästboll/ sämstboll sammanlag

Lagspel två och två.

Varje hål ger två poäng. Bästa bollarna jämförs och sedan sammanlagda resultatet per lag.

Scramble

Lagspel med tre eller fyra medspelare i laget.

Alla spelare i laget slår ut på varje tee. Man väljer sedan bästa bollen. Samtliga spelare droppar eller placerar (bestäms av tävlingsledningen) sin boll inom ett scorekort (placering) eller klubblängd (dropp) och slår sitt slag. Upprepas tills bollen är i hål.

Texas Scramble

Som Scramble men man måste använda minst 4 utslag per spelare i laget (4 man i laget).

Skinsgame

Klassisk tävlingsform som på de större tourerna spelas om pengar.

Varje hål är värt ett visst belopp och finns ingen ensam vinnare ackumuleras pengarna till nästa hål. Ett alternativ kan vara att olika hål är olika mycket värda.

Nassau

Tre tävlingar i en. Bäst resultat på första nio och sista nio + totalt. Kan spelas som slagtävling eller poängbogey. Det finns även varianter med matchspel.

Ransom

Två par spelar mot varandra.

På de första sex hålen räknas parens bäst boll, näst kommande sex hål spelas foursome och på de avslutande sex hålen räknas den sammanlagda antalet slag för varje par.

Robbins

En golftävling där alla får spela med varandra.

Först spelar man sex hål forusome match. Sedan byter man partner och spelar en ny match över sex hål. De sista sex hålen spelar man med den som man inte spelat med tidigare. På detta vis får alla spela med och mot alla.

6-6-6

Matchspel i lag som skiftar efter 6 hål.

Segrarna i varje sex håls runda får 2 poäng. Delas sex håls rundan så erhåller varje spelare 1 poäng. Alla får på detta sått spela med varandra. Flest poäng vinner.

Flaggtävling

Varje spelare får en flagga med totalt antal slag (golfbanans par + handicap).

Flaggan placeras där bollen ligger när spelaren förbrukat alla sina slag. Om spelaren har kvar slag efter 18 hål fortsätter denne spelet på hål 1. Den som placerat sin flagga längst vinner tävlingen.

Snörtävling

Varje spelare får ett snöre som är lika långt i meter som spelarens handicap.

Man spelar sedan tävlingen utan spelhandicapp. Med snöret kan bollen flyttas var som helst på banan (även ur hinder) och puttar sänkas. Snöret klipps av med samma längd som bollen flyttats. Lägst antal slag efter 18 hål vinner.

Running eclectic

Spelas över en längre tidsperiod, ofta hela säsongen.

Running spelas i två varianter: antingen kan resultatet på ett hål förbättras under hela perioden, eller så måste man efter en rond låsa ett ett bra resultat på ett hål som sedan inte kan ändras. Resultatet måste noteras innan nästa rond påbörjas, annars är det ogiltigt.

3 klubbor och 1 putter

En golftävling där man kan spela antingen brutto eller netto. Man kan också göra en riktigt svår variant med endast 1 klubba.

Forwards och Backar

Sällkspastävling. Två spelar bildar ett lag.

Backen spelar första slag på par 3 och första och andra på par 4 och de tre första slagen på par 5 (inkl. eventuella pliktslag). Forwarden avslutar sedan varje hål.

Reprisen

Sällskapstävling. Spelaren har när som helst under ronden möjlighet att säga ”reprisslag” och spela om det slaget och sedan fortsätta spelet med boll nr två.

Antalet ”reprisslag” kan fastställas från en till hur många som helst eller så regleras detta genom att varje spelare får x antal omslag räknat efter 3/4 av deras hcp.

Seven Up

Spelas som poäng bogey.

Varje spelare spelar sin egen boll. De bästa resultaten från sju hål räknas sedan ihop och blir totalresultatet.

Djurparken (eller Zoo)

En rolig golftävling som man även kan spela parallellt med andra tävlingar.

Man skall undgå att hamna i olika hinder eller treputta (eller värre). Varje gång en spelare hamnar i ett hinder övertar man tidigare accumulerade poäng som finns för det hinder (eller treputt). OBS! Extra viktigt att slå i rätt ordning.

Putt tävlingar

Här visas exempel på putt tävlingar innan eller efter ronden.

Chipptävlingar

Här visas exempel på chipptävlingar före eller efter en rond.

Challenge
2 eller fler spelare. Varje spelare bestämmer i förväg vilken klubba man skall använda för hela omgången (PW, SW eller liknande), Lägst HCP börjar. Spelaren som börjar väljer var man skall spela ifrån och vilket läge. Kan vara i greenbunker, ruffläge, foregreen eller liknande. Man bestämmer i förväg om man vill spela som skinn där längst ifrån hål i varje omgång åker ut (om man är många som startar) eller om man skall spela med poäng ( ex. 2 poäng närmast hål, 1 poäng näst nämast eller liknande). Respektive spelare som vinner ett hål bestämmer nästa hål och från vilket läge man skall slå ifrån. OBS. får anpassas ifrån hur övningsgreen/ pitchgreen ser ut och vilka möjligheter man har att göra olika slag.

Skins
Alla som medverkar i tävlingen börjar med att chippa på i förväg bestämt hål på övningsgreenen. Den spelare som har lägst HCP börjar. Den som kommer längst ifrån hål åker ut. Man skiftar sedan hål. Den som var närmst hål på föregående hål väljer nytt hål och chippar först. Spelas till sista spelare är kvar.

Match
2 spelare. Lägst HCP börjar på ett hål som denna spelare väljer på övningsgreenen. Närmast hål vinner hålet. Den som vinner ett hål väljer nästa hål och börjar chippa. Man kan bestämma i förväg hur många poäng man måste ha. Man kan t.e.x även ha att man måste vinna med 2 eller liknande.