Golf på Skepparslövs Golfklubb

Golf på Skepparslövs Golfklubb

Skepparslövs Golfklubb är den näst äldsta golfklubben i Kristianstads kommun

Banan öppnades 1986 och är ritad av Rolf Collijn. Det är en 18-håls park och skogsbana naturskönt belägen på Nävlingeåsens sluttning mot Kristianstad. Många hål kantas av stengärden. Gamla ekar och en milsvid utsikt är kännetecknande för banan. 1996 påbörjades ett arbete med en långsiktig dräneringsplan, varvid ett antal nya dammar har byggts för att göra banan intressantare.

1999 togs beslut om att bygga om hål 9 till ett par 4 vilket ytterligare förbättrat banan. 2005 byggdes greenen om på hål 10. Banan är öppen hela året, under vintern kan spel förekomma på provisoriska greener och tees

Galleri

Sök på information