Radie: Av
Radie:
km Set radius for geolocation
Sök
Laddning…

Spela golf i andra länder

När du har klarat av din utbildning som gäller för ditt land och du har blivit medlem i en av landet godkänd golfklubb och har minst 36 i HCP då får du också som greenfeegäst spela golf på andra golfklubbar.

De flesta golfklubbar tar emot greenfeegäster.
Det finns dock vissa privata golfklubbar som endast är öppna för golfklubbens medlemmar.

Vissa golfklubbar kan kräva mindre HCP än 36 för att få spela mot greenfee på deras golfbana. Alternativt att man skall spela med en medlem i golfklubben. De flesta golfklubbar har information om detta på deras hemsida. Kontakta annars golfklubben du skall besöka för mer information.

Translate »